Soyo Daiko Kodo'10   [Stage-1]   [Stage-2]   [Stage-3]  Sept. 20, 2010 at Minami Ashigara